เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตประปาเส้นข้างโรงเรียนบ้านน้ำพุ - ซอยริมทุ่ง หมู่ที่ 6


 

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตประปาเส้นข้างโรงเรียนบ้านน้ำพุ - ซอยริมทุ่ง หมู่ที่ 6

 

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง

3. บัญชีแสดงปริมาณงาน

4. บัญชีแสดงปริมาณงาน 2

 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่