เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยควนไสสูง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยควนไสสูง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.สรุปราคาค่าก่อสร้าง 
3.สรุปราคาค่าก่อสร้าง 

 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่