เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565


ประกาศ >>>>>>> /KK/userfiles/files/204414.jpg

รายละเอียด >>>>>/KK/userfiles/files/204408.jpg

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่