เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งใหม่)


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่