เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ณ ป่าชุมชนบ้านวังไทร หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่