เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปา-วังใน หมู่ที่ 3 (ช่วง STA5+538 ถึง STA6+210)(รหัสสายทาง นศ.ถ.88-006) หมู่ที่ 3


 เอกสารประกาศ ดาวน์โหล >>>> ประผู้ชนะโครงการสาย จำปา-วังใน.pdf

เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหล >>>> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสายจ.pdf

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่