เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู็ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวัง (ช่วง STA0+200 ถึง STA0+390) (รหัสสายทาง นศ.ถ.88-105)หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำใหญ่


 ประกาศ /KK/userfiles/files/154926.jpg

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่