เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

กิจกรรมของเรา

นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์ ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ กล่าวต้อนรับ นายอนันต์ ด่านสกุล นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่ และคณะ ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่