เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (จำนวน 85 รายการ)


ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 85 รายการ  

เอกสารประกาศ  >>  ดาวน์โหลด

 

 

 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่