เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเต้นท์พร้อมผูกผ้าระบายเวลที เครื่องขยายเสียง พัดลม ผ้าคลุมเก้าอี้ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการวันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่