เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต BOX Culvert ซอยริมทุ่ง-นาตง หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่


ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>> ประกาศริมทุ่ง.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>> TOR ซอยริมทุ่ง.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>> ใบปริมาณราคากลาง ซอยริมทุ่ง.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>> แบบแปลน ซอยริมทุ่ง.pdf

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่