เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ "โครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565" (ธงฟ้า) ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.-16.00 น.


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่