เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

กระดานสนทนา

  ถนนชำรุด
ถนนซอยควนอูก 2 หมู่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่ (บริเวณใกล้หนำตาช่วง) มีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ยิ่งช่วงหน้าฝนมีน้ำขัง ชาวบ้านเดินทางเข้า-ออกลำบาก เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
  แสดงความคิดเห็น

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่