เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

กิจกรรมของเรา

นายอนันต์ ด่านสกุล นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน (พื้นที่บ้านน้ำพุ ม.6 ต.ถ้ำใหญ่) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่