เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ


นายคำนึง จันทร์คง

ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ (เบอร์โทรศัพท์) 098-0183414

นายสมมารถ อุ้ยสั้ว

รองปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ (เบอร์โทรศัพท์) 062-7262972

นายสุเมศ มณีนิล

หัวหน้าสำนักปลัด (เบอร์โทรศัพท์) 087-8281678

นายอนันตชัย เขียวจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง (เบอร์โทรศัพท์) 086-6862420

นางธัญญรัศม์ คงวัดใหม่

ผู้อำนวยการกองคลัง (เบอร์โทรศัพท์) 093-2265449

--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ )

--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่ฃแวดล้อม (เบอร์โทรศัพท์)

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่