เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ภูมิประเทศ

  ลักษณะภูมิประเทศทางทิศตะวันออกของตำบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอำเภอทุ่งสง กับอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีภูเขาใหญ่หลายลูกสลับซับซ้อนกันเป็นแนว เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสาย    พื้นที่เป็นควนเขา  และมีลำคลองลำห้วยสลับกันเป็นจำนวนมาก  เช่น  คลองท่าโหลน  คลองชัยศรี  คลองโยง  คลองปากแพรก  เป็นต้น  และลักษณะของพื้นที่จะลาดเทลงมาทางทิศตะวันตกเรื่อยๆ  จนสุดแนวเขตของตำบล  บางส่วนซึ่งจะเป็นที่ราบของตำบล

 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่

   08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


 

075-773-229 ต่อ 109

075-773-052 

 

   พัฒนาชุมชน

- ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
- ลงทะเบียนคนพิการ
- ลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
- ขอมีบัตรคนพิการ
- ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
- หอพัก ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2558
- ศูนย์พัฒนาครอบครัว(ศพค.)
- สภาเด็กและเยาวชน
- งานชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- กองทุนสวัสดิการชุมชน
- ร.ร.ผู้สูงอายุ

แผนพัฒนา


รายงาน


สถิติ


วันนี้
:   1
เมื่อวานนี้
:   0
เดือนนี้
:   1
ปีนี้
:   6,653
ทั้งหมด
:   429,666
 

สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075-773-229 โทรสาร. 075-355397 Email: info@thamyaicity.go.th

หน้าหลัก ติดต่อเรา | เช็คอีเมล์ สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright 2019 thamyaicity.go.th All rights reserved.

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่