เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

4 ม.4 ถ.สายสวนเรียน ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-773-229    โทรสาร. 075-355397    Email: info@thamyaicity.go.th
www.thamyaicity.go.th

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่