เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ชิญชวนให้เสนอราคารถกระเช้าไฟฟ้า


เชิญชวนให้เสนอราคารถกระเช้าไฟฟ้า

เชิญชวนให้ บริษัทผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย เสนอราคารถกระเช้าไฟฟ้าหกล้อ จำนวน 1 คัน สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดจากพื้นถึงปากขอบกระเช้า เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ชุดกระบอกไอโดรลิคจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO.9001ไฮดรอลิคได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.975 – 2538 กระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า 15 KV 50 Hz มีอุปกรณ์เครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วขณะปฏิบัติงาน ตัวเครื่องทำจากพีวีซีรูปทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 550 มิลลิเมตร น้ำหนัก ไม่เกิน 570 กรัม (รวมแบตเตอรี่) เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โดยสามารถส่งรายละเอียดรถกระเช้าไฟฟ้าพร้อมราคา  มาที่ กองช่าง สำนักงานเทศบาล           ตำบลถ้ำใหญ่ เลขที่ 26/1 ม.2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110  ภายในวันที่   20 พฤศจิกายน 2561  โทรสอบถามรายละเอียด          เพิ่มเติม  075-773229 , 075-355396  

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่