เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังน้ำใน ตัว จำนวน 1 คัน


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังน้ำใน ตัว จำนวน 1 คัน

 

ดาวน์โหลด

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่