เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ ม.6 ต.ถ้ำใหญ่ รั้วสูง 1.8 เมตร ยาว 76 เมตร พร้อมย้ายท่อระบายน้ำ


 

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ ม.6 ต.ถ้ำใหญ่ รั้วสูง 1.8 เมตร ยาว 76 เมตร พร้อมย้ายท่อระบายน้ำ

 

1. ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างฯ

2. สรูปการประมาณการราคาก่อสร้าง

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่