เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์พนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ที่ยังไม่เคบอบรมที่มีใบประกาศนียบัตร เข้าเรียนออนไลน์ อย่างน้อย 1 หลักสูตร หลังจากเรียนจบให้นำส่งใบประกาศนียบัตรให้งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ภายในเดือน กันยายน 2567


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่