เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศ การประปาส่วนภูมิสาขาทุ่งสง ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่