เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติอดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ จำนวน 22 เครื่อง


 ดาวน์โหลดเอกสาร >>>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่