เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายจำปา-วังใน รหัสสายทาง นศ.ถ.88-006 ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>> ประกาศ142340.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>> Tor จำปา(1).pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>> ราคากลาง(3).pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>> แบบแปลน จำปา-วังใน(1).pdf

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่