เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อุปกรณ์เตือนภัย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ จัดทำโครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเครือข่ายชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ

  • ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ม.6 ตำบลถ้ำใหญ่
  • ภาคปฏิบัติ ณ สระน้ำ บริษัท SCG ทุ่งสง

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่