เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะเนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจำปาสันติ 3 (รหัสสายทาง นศ.ถ.88-068) หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง


ดาวน์โหลด>>>> /KK/userfiles/files/180879.jpg

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่