เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประชาสัมพันธ์งานบุคคล

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ พ.ศ.2565


ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ พ.ศ.2565

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่