เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

0. - ว่าง-

0.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (2562 - 2564) ขยาย 1 ปี สิ้นสุดในงบปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่