เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเพื่องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข4305 ช่วง ทุ่งสง-จำปา


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่