เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

เชิญชวนให้เสนอราคารถกระเช้าไฟฟ้าตามคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้ในการกำหนดราคากลาง


 

เชิญชวนให้เสนอราคารถกระเช้าไฟฟ้าตามคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้ในการกำหนดราคากลาง

 

เชิญชวนให้  บริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย  เสนอราคารถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถกระเช้าไฟฟ้า (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนั้น)              เพื่อใช้ในการกำหนดราคากลาง โดยสามารถส่งใบเสนอราคารถกระเช้าไฟฟ้ามาที่   กองช่าง  สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เลขที่ 26/1 ม.2 ต.ถ้ำใหญ่  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 075 - 355396  (กองช่าง)

 

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้าไฟฟ้า 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้าไฟฟ้า 
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้าไฟฟ้า 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่